ETYKA PRZYWÓDZTWA:
MORALNE WYZWANIA W SFERZE POLITYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

12 grudnia 2012, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa