ETYKA PRZYWÓDZTWA:
MORALNE WYZWANIA W SFERZE POLITYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

12 grudnia 2012, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Strona główna | Rejestracja | Call for papers | Kontakt | Program | Ulotka

Formularz zgłoszeniowy

Pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką.

Dane kontaktowe
Imię:*
Nazwisko:*
Tytuł/stanowisko:*
Telefon:*
E-mail:*
 
Dane do faktury
Firma/organizacja:*
Ulica:*
Nr. domu:*
Nr. lokalu:
Miasto:*
Kod pocztowy:*
NIP:*
 
Rodzaj udziału w konferencji:
Tak wezmę udział w konferencji i przygotuję referat
Tytuł referatu:
Tak wezmę udział w konferencji
Nie wezmę udziału w konferencji, ale jestem zainteresowana (y) otrzymaniem materiałów pokonferencyjnych

Jestem studentem Akademii Leona Koźmińskiego
Numer indeksu, nazwa kierunku:
Nie jestem studentem Akademii Leona Koźmińskiego


Koszt udziału w konferencji wynosi 150 zł (VAT zw.)

Płatność przelewem prosimy przekazać na konto Akademii Leona Koźmińskiego PKO S.A.
71 1240 1024 1111 0000 0268 5850
z dopiskiem „Konferencja CEBI”.

Koszt jest jednakowy dla wszystkich, niezależnie od zadeklarowanego czasu udziału.

Koszt obejmuje: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji, materiały konferencyjne, lunch. Studenci Akademii Leona Koźmińskiego ze wszystkich poziomów nauczania mogą uzyskać zgodę na bezpłatny udział w sesjach konferencji – po przysłaniu karty zgłoszeniowej.