ETYKA PRZYWÓDZTWA:
MORALNE WYZWANIA W SFERZE POLITYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

12 grudnia 2012, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Strona główna | Rejestracja | Call for papers | Kontakt | Program | Ulotka

Call for papers „Etyka przywództwa” 2012

Konferencja „Etyka przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej” ma na celu analizę koncepcji przywództwa jako relacji pomiędzy przywódcą a jego zwolennikami czy podwładnymi, poprzez podejście multidyscyplinarne, korzystając z dorobku nauk politycznych, ekonomii, psychologii, filozofii oraz zarządzania. Moralność i odpowiedzialność przywódców jest tak samo ważna jak moralność i odpowiedzialności ich zwolenników bądź podwładnych. Problemy i wyzwania przywództwa są jednocześnie problemami i wyzwaniami etyki, są one związane z interesem własnym i altruizmem, racjonalnością i emocjami, samodyscypliną, sprawiedliwością, powinnością oraz dobrem wspólnym.

Podczas konferencji zastanowimy się m.in. nad pytaniami: co sprawia, ze ktoś jest przywódcą?; czy głównym aspektem etyki przywództwa jest transformacja ku podnoszeniu jakości życia?; czy jest niezbędne, aby przywódcy poświęcali się dla sprawy?; jak budować zaufanie i jak motywować do osiągania zamierzonych celów?; jakie są dobre i złe praktyki przywództwa?; kiedy motywacje są nieetyczne?

Obszary zagadnień do streszczeń referatów prezentowanych w trzech sesjach równoległych:

 1. Sylwetka przywódcy – modele relacji w przywództwie
  (sesję prowadzi: prof. dr hab. Wojciech Gasparski, CEBI)
  • Teorie i modele przywództwa
  • Style przywództwa w organizacjach różnych sektorów
  • Efektywność przywództwa
  • Wewnętrzne i zewnętrzne zasady moralne w relacji przywództwa
  • Przywództwo w czasach kryzysu
 2. Zwolennik czy podwładny – refleksje nad obywatelem
  (sesję prowadzi: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, CEBI)
  • Otoczenie przywódcy: podwładny i zwolennik
  • Oczekiwania w stosunku do przywódców
  • Układ przywództwa w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej
  • Sprawiedliwość społeczna i prawa człowieka
  • Dobrostan ekonomiczno-społeczny, dobro wspólne i szczęście indywidualne
  • Zmiany społeczne a przywództwo
 3. Infrastruktura etyczna przywództwa w różnych sektorach państwa demokratycznego
  (sesję prowadzi: dr Dariusz Bąk, CEBI)
  • Rozwiązania strukturalne a dobro wspólne
  • Źródła systemów i infrastruktury etycznej we współczesnym państwie i globalizacji
  • Społeczno-ekonomiczne wyzwania XXI wieku w przywództwie
  • Przeszkody i szanse wspólnego rozwiązywania problemów społeczno – ekonomicznych
  • Polityki i strategie rozwoju
  • Innowacyjne modele biznesowe odpowiadające na wyzwania Zrównoważonego Rozwoju


Zainteresowanych gorąco zachęcamy do nadsyłania tematow i krótkich streszczeń referatów o objętości 1500-2000 znaków do 31 października 2012 roku do dr Iwony Kuraszko na adres: ikuraszko@kozminski.edu.pl. Możliwe jest zgłoszenie streszczenia więcej niż jednego referatu.

Spośród nadesłanych abstraktów wybrane zostaną najlepsze, które zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia na konferencji, a także do publikacji mającej charakter monografii. Termin nadsyłania gotowych referatów przygotowanych do publikacji zostanie ogłoszony po konferencji.