ETYKA PRZYWÓDZTWA:
MORALNE WYZWANIA W SFERZE POLITYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

12 grudnia 2012, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Strona główna | Rejestracja | Call for papers | Kontakt | Program | Ulotka

Szanowni Państwo,

Przywództwo zajmuje centralne miejsce na scenie ludzkiej aktywności zorganizowanej, rozwój cywilizacji z jednej strony kształtował cechy i odpowiedzialności przywódców, a z drugiej był przez nich kształtowany. Niektórzy ludzie przewodzą innym z powodu pewnych cech charakteru, wybitnego umysłu, niezwykłego talentu, charyzmy, pasji, albo z powodu sprawowanej funkcji w danej organizacji czy układzie społecznym. Funkcja przywódcy może być sprawowana przez krótszy lub dłuższy czas, czasem zależy to jedynie od okoliczności i potrzeb. Zdarzają się przywódcy dobrzy i przywódcy źli, menedżerowie mogą używać swojej władzy i narzucać swoją wolę podwładnym siłą, co jest zwykłym przymusem, a nie przywództwem.

Przywództwo jest szczególnym typem relacji, gdzie przeplatają się władza i wpływ, obowiązek i odpowiedzialność, emocje i oddanie. Problemy i wyzwania przywództwa są jednocześnie problemami i wyzwaniami etyki, są one związane z interesem własnym i altruizmem, racjonalnością i emocjami, samodyscypliną, sprawiedliwością, powinnością oraz dobrem wspólnym. Moralność i odpowiedzialność przywódców jest tak samo ważna jak moralność i odpowiedzialności ich zwolenników bądź podwładnych. Etyka przywództwa to świadomość celu, sposobu i konsekwencji czynu, czyli:

 • jak przywódcy motywują swoich zwolenników/podwładnych, aby osiągać zamierzone cele;
 • jaka jest relacja moralna pomiędzy przywódcami i ich zwolennikami/podwładnymi;
 • jaka jest wartość moralna osiągnięć przywódcy.


Wszystkich zainteresowanych opisaną tematyką zapraszamy do udziału w konferencji.


Liczymy na to, że referaty zgłoszone na konferencję i dyskusja nad nimi skupią sie na następujących zagadnieniach:

 • Czy głównym aspektem etyki przywództwa w XXI wieku jest transformacja ku podnoszeniu jakości życia i dobrostanu ekonomicznego oraz społecznego?
 • Czy występują różnice między etyką przywództwa w sektorze politycznym, biznesowym i społecznym?
 • Jakie wyzwania i problemy stoją przed przywódcami w sektorze przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej?
 • Jakie relacje występują między przywódcą a zwolennikami/podwładnymi?
 • Jakie są szczególne cechy, sposoby i style przywództwa?
 • Czy jest niezbędne, aby przywódcy poświęcali się dla sprawy?
 • Jak budować zaufanie i jak motywować do osiągania zamierzonych celów?
 • Jakie są dobre i złe praktyki przywództwa?

Patron medialny:

Treco - portal dla szkoleniowców obecnych i przyszłych
(trenerów, coachów, menedżerów szkolących oraz pracowników działów HR)
– źródło wiedzy, zleceń, narzędzi i inspiracji.